FAQs

Här listar vi, och kommer fortsätta göra det, evidensbaserade forskningsrapporter och utredningar.

Rapporter & Utredningar

Hästunderstödd terapi
Margareta Håkanson Se PDF >


Kompletterande dokument till stiftelseurkunden
Patrik Grahn Se PDF >


Samhällets kostnader för sjukdomar år 2017
IHE, Se PDF >


Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige
Folkhälsoinstitutet, Se PDF >


Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser
Ramboll, 
Se PDF >

Psykisk ohälsa bakom nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar
Försäkringskassan, Läs mer >


Fler individer fast i långa sjukskrivningar
Försäkringskassan, Se PDF >


Sämre psykisk hälsa bland unga i Sverige än i övriga Norden
SCB, Läs mer >


Hälsoekonomisk utvärdering av Rehabiliteringsgarantin i Region Skåne
IHE, Se PDF
 >


Samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige
IHE, 
Se PDF >

Gardening is beneficial for health
PMR, Se PDF >


Trädgårdsterapi effektivt mot utbrändhet
SVT, Läs mer >

Kontakta oss!

Insamlingsstiftelsen Natur och hälsa

Tel: +46 706 25 85 84
Email: info@naturochhalsa.se

Garverivägen 9, 448 31 FLODA, Sverige, SE

Bankgiro: 5433-9338