Gårdar

Det finns flera gårdar och andra anläggningar i Sverige som arbetat med naturunderstödda insatser vid psykisk ohälsa. Stiftelsens syfte är att nu lyfta denna verksamhet till en ny, medicinsk, nivå med mycket höga krav på omgivande natur, gårdsmiljö, djurhållning, lokaler och personalens kompetens. Behandlingsteamet skall ha medicinsk grundkompetens och legitimation. Verksamheten skall följa alla sjukvårdens stadgade krav. Alla djur skall vara särskilt utvalda och utbildade. Trädgårdsmästare och hästansvariga skall ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter för verksamheten.

I utvecklingsarbetet för att skapa ett nationellt nätverk för Medicinsk naturunderstödd terapi deltar ett antal gårdar som redan nu uppfyller dessa krav och som tillhör de mest namnkunniga på området i landet. De är Humlamaden Rehab, Rehab Vita Villan och GreveGarden. Arkelstorps Brunn som haft medicinsk bemanning fram till 1950-talet bygger just nu en rehabilteringsträdgård med stöd av kompetens från SLU Alnarp och räknar med  start av verksamhet i höst. Det finns även intressenter med planer på att starta Naturunderstödd medicinsk terapi i Billesholm i Skåne och Floda i Västra Götaland.

Har ni en gård som redan nu bedriver rehabiliterande verksamhet så ta
gärna kontakt med oss.

Humlamaden

Verksamheten på Humlamaden startades av Lis-Lott Andersson 1991 med en liten ridskola för barn. I takt med att övertygelsen växte för vad djur och natur kan göra för vårt välmående utökades också målgruppen. Lis-Lott arbetade de första åren halvtid som specialistsjuksköterska och halvtid på Humlamaden.

"Vi vände oss tidigt till barn med speciella behov men såg snabbt att de största vinsterna för alla barn låg i att blanda grupperna. Barn med och barn utan funktionsvariationer hade väldigt mycket att vinna på att få goda naturupplevelser och att dela en meningsfull fritidsaktivitet. Med åren förstod vi allt mer vilken betydelse stunden i naturen tillsammans med ponnyerna och barnen kunde ha även för föräldrarna".

Ur detta växte modellen för behandling vid bl.a. stressrelaterad ohälsa fram och de har sedan dess arbetat med psykisk ohälsa hos både barn, ungdomar och vuxna. Humlamaden erbjuder idag rehabilitering, behandling och rekreation till skolor, sjukvård och numera även företag och privatpersoner.

Läs mer >

Humlamaden
Vita_Villan_upd

Vita Villan

Ligger vackert på en höjd med omgivande hästhagar mellan Öresund och Kullaberg. På gården finns Islandshästar, hundar och katt. Där finns många naturliga möjligheter att få uppleva stillhet, vacker natur men också att delta i gårdens aktiviteter efter förmåga. Vita Villans mål är att deltagaren skall finna sig själv, varva ner, stimulera sina sinnen i vaken vila, att iaktta vad som händer och sker och med tiden medverka aktivt och kunna ta egna initiativ i gårdens göromål. Återgång i arbete är alltid ett mål!

Gårdens huvudsakliga verksamhet är uppfödning av Islandshästar. Deltagaren får efter förmåga, vilja och årstid medverka i de dagliga aktiviteterna på gården, njuta av naturen och djuren utan krav.

Teamets kompetens, gården, naturen och djuren tillsammans erbjuder den läkande kraften.

Läs mer >

Schääsen

Arkelstorps Brunn

Redan i början på 1600-­talet användes Arkelstorps Brunn i hälsans tjänst. Målsättningen är att återuppliva den gamla brunnsmiljön genom att etablera en hälsoträdgård med behandling baserad på modern forskning och beprövad erfarenhet, samt restaurera den befintliga
anläggningen. När den behandlande verksamheten inte bedrivs kan hälsoträdgården fungera som ett utflyktsmål och samlingsplats, och ge möjlighet till stillhet och ro för vårt välbefinnande.

Läs mer >

Grevegarden

GreveGarden

GreveGarden har sedan 2000 deltagit i utvecklingen av grön rehabilitering, som numera kallas naturunderstödd rehabilitering (NUR). Vi har under åren utvecklat metoden där vit vård och grön trädgårdsmästarkunskap tillsammans arbetar med hälsa, förebyggande och behandling. Vi är glada över att vara en del av forskningen.

Läs mer >

Kontakta oss!

Insamlingsstiftelsen Natur och hälsa

Tel: +46 706 25 85 84
Email: info@naturochhalsa.se

Garverivägen 9, 448 31 FLODA, Sverige, SE

Bankgiro: 5433-9338