Om Oss

Motivet till att Insamlingsstiftelsen Natur och hälsa bildas grundar sig på omfattningen av den psykiska ohälsan idag och den erfarenhet och forskning som vuxit fram under de senaste 100 åren. Den psykiska ohälsan är vår tids största samhällsutmaning. Sammanställningar gjorda av Institutet för hälsoekonomi (IHE) och Ramböll visar att samhällskostnaderna för psykisk ohälsa överstiger samhällets kostnader för alkohol och tobak (160, 100 respektive 30 miljarder per år).

Syfte och Ändamål

Stiftelsen syfte är att stödja interventioner med bestående effekter som med hjälp av naturen och med fokus på hjälp till självhjälp verkar för att stärka personer med psykisk ohälsa. Stiftelsen skall verka såväl inom som utom Sverige och ämnar stödja personer och organisationer.

 • Främja skapandet av en ny hälsovård med uppgift att erbjuda deltagare med psykisk ohälsa högkvalitativ behandling av medicinskt utbildad och legitimerad personal i en dokumenterat ändamålsenlig naturmiljö där såväl övrig personal som i vården deltagande djur uppfyller alla de utbildnings- och kompetenskrav som kan ställas.
 • Främja löpande analys av vilka specifika behovsgrupper som kan omfattas av insatser enligt ändamål 1 men inledningsvis gäller hotande eller konstaterat utmattningssyndrom.
 • Främja projekt med inriktning att vinna eller återvinna hälsa till ett meningsfullt och självständigt liv.
 • Förbättra hälsa och om möjligt få eller återfå sin arbetsförmåga för att kunna vara kvar i eller kunna återgå till tidigare arbete alternativt kunna söka nytt arbete eller inleda studier med sikte på arbete.
 • Främja projekt med inriktning på medicinskt naturunderstödd terapi.
 • Främja projekt med utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.
 • Främja ökad mångfald i mikrobiom med naturens hjälp.
 • Främja samverkan med regioner, myndigheter och ideella organisationer.
 • Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.
 • Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
 • Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

Kontakta oss!

Insamlingsstiftelsen Natur och hälsa

Tel: +46 706 25 85 84
Email: info@naturochhalsa.se

Garverivägen 9, 448 31 FLODA, Sverige, SE

Bankgiro: 5433-9338